icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

ติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น 8-8-3 พร้อมเครื่องแพ็คโหลอัตโนมัติ ที่ จ.เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น 8-8-3 พร้อมเครื่องแพ็คโหลอัตโนมัติ ณ ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ขอบคุณลูกค้าที่เลือกใช้บริการ หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค ครับ