icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

ผลงานที่ เครื่องบรรจุน้ำถัง แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว

ติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำถัง กำลังผลิต น้ำถัง 20 ลิตร - ระบบ ล้าง 3 ขั้นตอน ( ล้างด้วย น้ำยาครอลีน ล้างน้ำร้อน ล้างน้ำ อาร์ โอ ) - บรรจุ อัตตโนมัติ - ขันฝา อัตโนมัต พร้อม ซีล ฝาถังโดยใช้ไอน้ำ ที่ โรงงานนำ้ดื่ม ดอกจำปาขาว แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว