icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

ผลงาน การติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำขวดPET รุ่น XGF 16-12-6 ที่เชียงราย

ติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำขวดPET รุ่น XGF 16-12-6 และเครื่องแพ็คโหลอัตโนมัติ -ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รูปผลงานติดตั้งเครื่อเครื่องบรรจุน้ำขวดPET  รุ่น XGF 16-12-6 1
รูปผลงานติดตั้งเครื่อเครื่องบรรจุน้ำขวดPET  รุ่น XGF 16-12-6 2
รูปผลงานติดตั้งเครื่อเครื่องบรรจุน้ำขวดPET  รุ่น XGF 16-12-6 3
รูปผลงานติดตั้งเครื่อเครื่องบรรจุน้ำขวดPET  รุ่น XGF 16-12-6 4
รูปผลงานติดตั้งเครื่อเครื่องบรรจุน้ำขวดPET  รุ่น XGF 16-12-6 5
รูปผลงานติดตั้งเครื่อเครื่องบรรจุน้ำขวดPET  รุ่น XGF 16-12-6 6
รูปผลงานติดตั้งเครื่อเครื่องบรรจุน้ำขวดPET  รุ่น XGF 16-12-6 7