icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำแบบถ้วย 2 แถว ที่ จ.เพชรบูรณ์

เครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบถ้วย 2 แถว รุ่น JXS -1680 ( 2 Lines ) ตำบลนางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์