icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบขวด PET แบบโรตารี่อัตโนมัติ รุ่น XGF 8-8-3 ที่ กาญจนบุรี

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบขวด PET แบบโรตารี่อัตโนมัติ รุ่น XGF 8-8-3 ต.ท่ามะขาม อ เมือง จ.กาญจนบุรี