icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

ติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบขวด PET แบบโรตารี่อัตโนมัติ รุ่น XGF 8-8-3 เชียงใหม่

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบขวด PET แบบโรตารี่อัตโนมัติ รุ่น XGF 8-8-3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 (ท่าลี่)