icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

เครื่องบรรจุแนวนอนอัตโนมัติพร้อมพิมพ์วันที KD-350 ที่ จังหวัดชุมพร

เครื่องบรรจุแนวนอนอัตโนมัติพร้อมพิมพ์วันที KD-350 (เครื่องแพ็คขนมปัง) ตำบลสวนแดง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร