icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

ผลงานของเรา

ผลงานเครื่องเป่าวขวดที่ฝาง

ผลงานติดตั้ง เครื่องเป่าขวด Fully Automatic Blow Moulding Machin MODEL:HZ-880B ที่ฝาง จ.เชียงใหม่

ผลงานติดตั้ง เครื่องเป่าขวด Fully Automatic Blow Moulding Machin MODEL:HZ-880B ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รูปเครื่องเป่าขวดติดตั้งที่รัฐฉาน ธาตุขาว

ผลงานติดตั้งเครื่องเป่าขวดแบบอัตโนมัติ HZ-880B ที่รัฐฉาน ประเทศพม่า

ผลงานการติดตั้งเครื่องเป่าขวด PET แบบอัตโนมัติ ที่รัฐฉาน ธาตุขาว ประเทศพม่า โดยทีม บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด

รูปผลงานเครื่องเป่าขวดอัตโนมัติที่แม่สอด จ.ตาก

ผลงานติดตั้งเครื่องเป่าขวดแบบอัตโนมัติ ที่แม่สอด จ.ตาก

ผลงานการติดตั้ง HZ-880B เครื่องเป่าขวดอัตโนมัติที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

รูปผลงาน สปป.ลาว. แขวงหลวงน้ำทา

ผลงาน ที่ สปป.ลาว. แขวงหลวงน้ำทา

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำถัง และเครื่องเป่าถัง ที่ผล แขวงหลวงน้ำทา. สปป.ลาว

รูปผลงานเครื่องเป่าขวดอัตโนมัติ HZ-880B

ผลงานติดตั้งเครื่องเป่าขวด แบบอัตโนมัติ ที่โรงงานน้ำดื่ม วาสนา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รูปผลงานการติดตั้งเครื่องเป่าขวด PET อัตโนมัติ ที่โรงงานวาสนา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อเดือน เมษายน 2559

รูปผลงานติดตั้งเครื่องเป่าขวดแบบกึ่งอัตโนมัติ

รูปผลงานติดตั้งเครื่องเป่าขวดกึ่งอัตโนมัติ ที่ท่าขี้เหล็ก อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รูปผลงานติดตั้งเครื่องเป่าขวดกึ่งอัตโนมัติที่ ท่าขี้เหล็ก อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รูปผลงานการติดเครื่องเป่าขวดที่ ฉะเชิงเทรา

ผลงานติดตั้งเครื่องเป่าขวด PET กึ่งอัตโนมัติ HZ-880 ที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ผลงานติดตั้งเครื่องเป่าขวด PET กึ่งอัตโนมัติ HZ-880 for 2 cavity Semi-auto PET Bottle Blowing Machine ที่ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปผลงานการติดตั้งเครื่องเป่าขวด

ผลงานติดตั้งเครื่องเป่าขวด PET แบบอัตโนมัติ HZ-880B ที่ จ.ขอนแก่น

ผลงานการตั้งเครื่องเป่าขวด PET แบบอัตโนมัติ HZ-800B for 3 cavity Automatic PET Bottle Blowing Machine ที่จังหวัดขอนแก่น ติดตั้งโดยทีมงานวิศวกรและช่างที่ชำนาญงาน จากบริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด เชียงใหม่

รูปผลงานการขายเครื่องเป่าขวด PET แบบอัตโนมัติ ที่จังหวัดสมุทรปราการ

ผลงานการติดตั้งเครื่องเป่าขวด PET แบบอัตโนมัติ 3 Cavity ที่สมุทรปราการ 2

ผลงานการตั้งเครื่องเป่าขวด PET อัตโนมัติที่จังหวัดสมุทรปราการ ติดตั้งโดยทีมงานวิศวกรและช่างที่ชำนาญงาน จากบริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด เชียงใหม่

รูป HZ-880B เครื่องเป่าขวด PET แบบอัตโนมัติ

ผลงานการติดตั้งเครื่องเป่าขวด PET แบบอัตโนมัติ ที่ สมุทรปราการ 1

ผลงานการขายเครื่องเป่าขวด PET แบบอัตโนมัติ HZ-800B for 3 cavity Automatic bottle blowing machine ที่สมุทรปราการ โดยทีมวิศวกรและช่างจาก หัวเหรียญ เชียงใหม่