icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

ผลงานของเรา

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำถัง

ผลงานที่ เครื่องบรรจุน้ำถัง แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว

ติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำถัง กำลังผลิต น้ำถัง 20 ลิตร - ระบบ ล้าง 3 ขั้นตอน ( ล้างด้วย น้ำยาครอลีน ล้างน้ำร้อน ล้างน้ำ อาร์ โอ ) - บรรจุ อัตตโนมัติ - ขันฝา อัตโนมัต พร้อม ซีล ฝาถังโดยใช้ไอน้ำ ที่ โรงงานนำ้ดื่ม ดอกจำปาขาว แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว

ผลงานติดตั้งเครื่องต่างๆ ที่ประเทศ สปป.ลาว

รวมผลงาน ติดตั้ง ต่างประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา พม่า

รวมผลงาน ติดตั้ง ต่างประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา พม่า

รูปเครื่องเป่าขวดติดตั้งที่รัฐฉาน ธาตุขาว

ผลงานติดตั้งเครื่องเป่าขวดแบบอัตโนมัติ HZ-880B ที่รัฐฉาน ประเทศพม่า

ผลงานการติดตั้งเครื่องเป่าขวด PET แบบอัตโนมัติ ที่รัฐฉาน ธาตุขาว ประเทศพม่า โดยทีม บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด

รูปผลงาน สปป.ลาว. แขวงหลวงน้ำทา

ผลงาน ที่ สปป.ลาว. แขวงหลวงน้ำทา

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำถัง และเครื่องเป่าถัง ที่ผล แขวงหลวงน้ำทา. สปป.ลาว

รูปเครื่องบรรจุน้ำถัง

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำถัง แลเครื่องเป่าถัง PET ที่แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำถัง แลเครื่องเป่าถัง PET ที่แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว

รูปผลงานที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่ม พร้อม เครื่องแพ็คโหล ที่เวียงจันทน์ สปป.ลาว

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่ม พร้อม เครื่องแพ็คโหล ที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว

น้ำถ้วย 4 แถว ที่ลาว

ส่งเครื่องบรรจุน้ำถ้วย 4 แถว 2 เครื่อง ที่ประเทศลาว

ผลงานการขายเครื่องบรรจุน้ำถ้วย 4 แถว 2 Plastic cup filling and sealing lineเครื่อง ที่ประเทศลาว

รูปผลงานเครื่องต่างๆ ที่ประเทศลาว

ผลงาน ที่ประเทศลาว

ผลงานการตั้งเครื่องเป่าขวด PET แบบกึ่งอัตโนมัติ และเครื่องบรรจุน้ำดื่ม อัตโนมัติ ที่ประเทศลาว ติดตั้งโดยทีมงานวิศวกรและช่างที่ชำนาญงาน จากบริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด เชียงใหม่

เครื่องบรรจุผงชูรส ที่ประเทศกัมพูชา

เครื่องบรรจุแนวตั้งอัตโนมัติ น้ำตาล ผงชูรส พนมเปญ กัมพูชา

ผลงานการ ติดตั้งเครื่องบรรจุแนวตั้งอัตโนมัติ(สำหรับบรรจุ น้ำตาล ผงชูรส) ที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา(ขายต่างประเทศด้วย)