icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

ผลงานของเรา

เครื่องห่อ-ตัดฟิล์มกึ่งอัตโนมัติ

ผลงาน เครื่องห่อ-ตัดฟิล์มกึ่งอัตโนมัติ รุ่น BZJ-5038B ณ ลำปาง

ผลงาน เครื่องห่อ-ตัดฟิล์มกึ่งอัตโนมัติ รุ่น BZJ-5038B ณ ลำปาง โดยทีมงาน บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แฑ็ค จำกัด

ผลงานติดตั้งเครื่องต่างๆ ที่ประเทศ สปป.ลาว

รวมผลงาน ติดตั้ง ต่างประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา พม่า

รวมผลงาน ติดตั้ง ต่างประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา พม่า

เครื่องบรรจุแนวนอนอัตโนมัติพร้อมพิมพ์วันที

เครื่องบรรจุแนวนอนอัตโนมัติพร้อมพิมพ์วันที KD-350 ที่ จังหวัดชุมพร

เครื่องบรรจุแนวนอนอัตโนมัติพร้อมพิมพ์วันที KD-350 (เครื่องแพ็คขนมปัง) ตำบลสวนแดง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

เครื่องฉีดพลาสติก 650 ตัน

ผลงาน เครื่องฉีดพลาสติก 650 ตัน

ผลงาน เครื่องฉีดพลาสติก 650 ตัน ผลงานในภาคเหนือของประเทศไทย

รูปร่วมสนับสนุนการจัดทำข่าวพิเศษ

ร่วมสนับสนุนการจัดทำข่าวพิเศษ

ร่วมสนับสนุนการจัดทำข่าวพิเศษ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ในโอกาสโชว์กลยุทร์ฐุกตลาดปี 60

รูปเครื่องแพ็คโหล

ผลงานเครื่องแพ็คโหลกึ่งอัตโนมัติและแพ็คข้าวสูญญากาศ จังหวัดนครปฐม

ผลงานส่งเครื่อง เครื่องแพ็คโหลกึ่งอัตโนมัติและแพ็คข้าวสูญญากาศ ที่จังหวัดนครปฐม

ผลงานเครื่องบรรจุชา

ผลงานเครื่องบรรจุชา ที่กรุงเทพมหานคร

ผลงานเครื่องบรรจุชา ที่กรุงเทพมหานคร

รูปผลงานเครื่องแพ็ค-บรรจุชา

ผลงานเครื่องบรรจุชา ที่คณะเภสัช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานเครื่องบรรจุชา ที่คณะเภสัช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปผลงานขายเครื่องบรรจุของเหลวข้นที่สันทราย จ.เชียงใหม่

ผลงานเครื่องบรรุจของเหลวข้น ที่สันทราย จ.เชียงใหม่

รูปผลงานขายเครื่องบรรจุของเหลวข้น ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รูปผลงานเครื่องแพ็คสบู่

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุ-แพ็ค สบู่ ที่ สันกำแพง จ.เชียงใหม่

รูปผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุ-แพ็ค สบู่ ที่ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่